Kaskadni vjenčani buketi

Vjenčan buket je jedan od elemenata koji utječe na ukupan dojam, te bi ga trebalo uskladiti s ostalim elementima vjenčanja poput stila, boje i teme vjenčanja, izbora vjenčanice, kao i prema mladenki. Postoje brojne vrste buketa, oblika, vjenčani buketi mogu biti veći ili manji kao i u različitim kombinacijama cvijeća. Kaskadni buket uglavnom ide prema kategoriji većih buketa. No, on može biti različitih veličina. Kao i kod općenitog izbora buketa pravilo je uglavnom da sitnije i niže mladenke biraju manje bukete, dok više i krupnije mladenke biraju veće bukete.