Koje su dužnosti vjenčane kume?!

Kada vas prijateljica pita da joj budete kuma na vjenčanju razmislite o dužnostima koje preuzimate.