18. travnja 2024.

Vjenčanja – COVER magazin

Ideje za vjenčanja i pripremu vjenčanja

Budite dobra kuma na vjenčanju

Nakon što vas prođe uzbuđenje što vas je prijateljica pitala da joj budete tako važna osoba u životu bilo bi dobro da je nazovete i zahvalite joj.

Što se od kume očekuje na vjenčanju

Kuma na vjenčanju je čast, ali i obveza. No, kakva i kolika obveza, te koliko se od kume očekuje angažmana, ovisit će mladenki i njenim očekivanjima.

Nakon što vas prođe uzbuđenje što vas je prijateljica pitala da joj budete tako važna osoba u životu bilo bi dobro da je nazovete i zahvalite joj.

Bilo bi dobro s mladenkom razgovarati o tome što očekuje od kume, kako biste se mogli pripremiti. No, možete i jednostavno ići korak po korak.

Otvorite bilježnicu i zapišite kad se čega sjetite, što sve treba napraviti. Što se bolje organizirate to će sve biti manje stresno. Pisanje natuknica može pomoći budući da se često radi o dužem periodu, te da u tom razdoblju se možete sjetiti stvari, ideja, sugestija, nečega što želite napraviti, a potom zaboravite. Pišite sve ideje, poslije možete lako prekrižiti one koje vam se ne sviđaju, odnosno možete napraviti selekciju.

Vi bi s mladenkom trebali ići na svaku probu vjenčanice. Za mladenku vjerojatno je izbor vjenčanice vrlo stresan, te joj vi tu trebate pomoći.

Budite strpljivi. Možda se mladenka neće brzo ili lako odlučiti, ali vi odvojite dovoljno vremena.

Spremite se na to da će mladenka biti promjenjivog raspoloženja, malo će se smijati, malo biti živčana, malo plakati, vi ste tu da sve to ublažite. Čak i ako vam nešto kaže nemojte to shvatiti osobno, ovo je za mladenku često previše stresno razdoblje i nikada ne znate na kome će se istresti.

Delegirajte poslove. Ne morate vi sve obaviti, ali možete imati konce u rukama i pomoći mladenki da sve bude pod kontrolom i organizirano.

Kako bi mladenki ostalo dovoljno slobodnog vremena preuzmite neka zaduženja samo na sebe.

Uživajte. To su ipak lijepi trenutci i ne smijete zaboraviti uživati. Preuzimanje obveza više što možete neće biti od velike koristi ako u svemu tome prestanete uživati.

Ponudite pomoći, ali ondje gdje to želite. Nemojte nuditi pomoć, a ako mladenka pristane prigovarati ili u sebi misliti da imate previše obveza i da vam sve to oduzima previše vremena.

Od kume se očekuje da je i prije svadbe u pripremama aktivna, ovisno o mladenki i tome koliko ima vremena, a posebno nekoliko dana prije svadbe.

U nekim krajevima je tradicija da kuma kupuje buket, kod nekih svadbenu tortu, no, u mnogima nije. Ako želite možete pitati mladenku da li se to od vas očekuje, ali možete i jednostavno samo pripremiti poklon.

Kuma uobičajeno dariva mladence, ovisno o mnogim faktorima, vrijednost poklona može varirati. U današnje vrijeme se često radi o poklonu u u novcima, a možete uključiti i neku sitnicu, koja može biti i simbolična, za uspomenu.

Kuma od mladenke posebno na dan vjenčanja treba pomagati mladenki, te ako je potrebno voditi računa o nekim sitnicama.

Uobičajeno kuma i kum sjede s mladencima na vjenčanju, a da li će to uključivati i pratnju ovisi o mladencima.

Kuma sama kupuje svoju haljinu, no, uglavnom se o njoj ipak dogovori s mladenkom, koji stil pa čak i boju. Neke mladenke imaju jasnu predodžbu o tome što žele da kuma odjene na vjenčanju, odnosno kakav stil haljine ili koje boje, stoga bi prije kupovine bilo dobro razgovarati s mladenkom.

Ukoliko se planira djevojačka večer, kuma bi trebala biti angažirana, s jedne strane mladenka će vjerojatno htjeti sudjelovati, no, koliko ćete preuzeti na sebe ovisi o mladenki, vašem odnosu i koliko mladenka voli iznenađenja.

To je mladenkin dan, budite potpora u procesu pripreme, kao i na sam dan vjenčanja. koliko će kuma imati obveza ovisi o pun o elemenata, dobro bi bilo pronaći ravnotežu da je kuma potpora i pomoć mladenki, ali istovremeno da je uključena i onoliko koliko njoj odgovara.

Vezano: